Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskap och färdigheter inom design av digitala spel. Kursen syftar vidare till att studenten utvecklar en kompetensgrund från vilken studenten kritiskt kan analysera digitala spel ur ett designperspektiv.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt