Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
9 november 2020 - 17 januari 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Kursen innehåller en historisk tillbakablick över AI-områdets utveckling, där tonvikt läggs vid de viktigaste milstolparna ur ett spelperspektiv. Områden som berörs är bland annat skriptspråk för spel-AI, tillståndsmaskiner i spel, vägoptimering och planering i spel, mönsterigenkänning och agenter i spel. Tonvikt läggs vid implementation av datorstyrda motståndare i ett antal olika speltyper.

Behörighet

Behörighetskrav

Totalt minst 30 hp i datavetenskap varav minst 15 hp i objektorienterad programmering samt 7,5 hp i algoritmer och datastrukturer.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se