Om kursen

Kursen syftar till att studenten får färdighet och förmåga att använda objektorienterad programmering för att implementera 2D-spel. Huvudidén är att använda spel som drivkraft för att lära sig huvuddragen i objektorienterad programmering för att lyckas med att implementera ett 2D-spel.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt