Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och förståelse för spel- och fysikmotorer och hur dessa kan understödja projektarbete och spelproduktion.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs i datavetenskap på 31-60 poängsnivån.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt