Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om hur hållbar affärsverksamhet bedrivs med stöd av informationsteknik. Detta omfattar förståelse för marknadens roll och betydelse, samt för de grundläggande begrepp inom informatik och datorsystem som utgör en nödvändig bas för verksamheten.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt