Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i objektorienterad programmering i C++ samt erfarenhet av att konstruera objektorienterade system på ett väl underbyggt sätt. Studenterna utvecklar förståelse för och tränas i att känna igen god design och god programmeringspraxis. Studenterna utvecklar förståelse och färdighet i att använda objektorienterade mönster och i att analysera konsekvenserna av alternativa designbeslut.

Denna kurs ges som del av program:

Spelutveckling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

30 hp datavetenskap varav minst 15 hp objektorienterad programmering.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt