Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Grunderna i insamlande av mobil sensordata
 • Sinusformat tidsberoende
 • Signalspektrum
 • Sampling, A/D-omvandling, vikning, D/A-omvandling
 • Frekvensfunktionsbegreppet
 • Fourieranalys
 • FIR-filter och IIR-filter, överförings- och frekvensfunktioner
 • Implementering av digitala filter i inbyggda system
 • Tillämpningar av signalbehandling för Internet-of-Things
 • Dataanalys i sensornätverk

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser:

 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA216A - Dator- och internetteknik 7,5 hp
 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp
 • Analys motsvarande 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt