Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Studenten ska utveckla kunskap, färdighet och förståelse om begrepp, modeller och metoder som används vid utveckling, införande och förvaltning av verksamhetsstödjande informationssystem. Kursen syftar också till att ge grundläggande kännedom om databasdesign, kunskap om begrepp och metoder för relationsdatabaser samt grundläggande färdigheter i frågespråk.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: DA370A och DA471A.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt