Om kursen

Syftet med kursen är att studenten utvecklar sin insikt i och praktisk erfarenhet av hur det är att leda och arbeta i IT-projekt med en verklighetsförankrad problemställning. Inom kursen får studenterna utveckla sin förmåga att samarbeta i ett projektteam samt att interagera med externa intressenter. Projektteamet skall tillsammans jobba med att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning, samt att översätta detta till en produkt för att uppfylla intressenternas behov.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

90hp inom programmet, inklusive: DA109A: Webbtjänster, DA336A: Systemutveckling och projekt I, samt DA200A: Informationsarkitektur bortom skärmar alternativt DA343A: Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt