Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdighet inom utveckling av systemprogramvara. Speciellt fokuserar kursen på programvara för olika typer av operativsystem så som kompilatorer, drivrutiner, editorer och interpretatorer.

Denna kurs ges som del av program:

Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA339A Objektorienterad programmering alternativt

DA315A Objektorienterad spelprogrammering

DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap eller

DA301A Speldesign eller 7,5 hp från DA215A Datateknik

7,5 hp från kurserna DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation och DA218A Flertrådad programmering

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kurserna DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation och DA218A Flertrådad programmering.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt