Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B eller Matematik 2a /2b /2c

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt