Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla förståelse av och förtrogenhet med entreprenörskapets villkor som en samhällelig, social och en individuell process. Studenten ska utveckla kunskaper och förmågor inom olika aspekter av entreprenörskap och IT samt utveckla kunskaper om verksamheters flexibilitet samt om IT-stödd innovation såväl på lokala som globala marknader. Vidare är syftet att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att analysera verksamheter för att kunna identifiera möjliga och nya områden för ekonomisk- och IT-relaterad verksamhetsutveckling.

Denna kurs ges som del av program:

IT och ekonomi, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet informatik i programmet samt i kursen EK130A Individuell skriftlig tentamen ekonomistyrning (4,5 hp), individuell uppgift räkenskapsanalys (1,5 hp), Individuell skriftlig tentamen extern redovisning och räkenskapsanalys (4,5hp) slutförda.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt