Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
29 augusti 2022 - 2 oktober 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom utbildningsvetenskap eller humaniora och samhällsvetenskap med 15 hp i självständigt arbete, samt motsvarande engelska 6.

Alternativt

En yrkesexamen inom utbildning som motsvarar 180 hp, varav 15 hp i självständigt arbete, samt motsvarigheten till engelska 6.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt