Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper inom huvudområdet fastighetsvetenskap med inriktning på hållbar fastighetsförmedling. I kursen sätts bostadsmarknaden och mäklarrollen i ett bredare samhällsperspektiv. Kursen introducerar även akademiskt skrivande.

Kursen omfattar:

• Bostadsmarknaden och förmedling av bostäder i ett historiskt perspektiv

• Etiskt hållbar fastighetsförmedling

• Fastighetsförmedling ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

• Upplåtelseformer och dess betydelse för bostadsmarknadens utveckling

• Introduktion till fastighetsförmedling ur ett juridiskt perspektiv

• Introduktion till informationssökning, referenshantering och källkritisk analys

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se