Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupande juridiska kunskaper inom det fastighetsrättsliga området med ett hållbart förhållningssätt för undvikande av rättsförluster.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF270A Introduktion till fastighetsförmedling: bostadsmarknaden och fastighetsmäklarrollen 7,5 hp

JU107A Juridisk översiktskurs 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se