Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

JU107A Juridisk översiktskurs 15 hp

FF272A Fastighetsvetenskap: Grundläggande fastighetsmäklarrätt och EU-rätt 7,5 hp

FF271A Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt med fördjupning i avtalsskrivning 15 hp

FF273A Fastighetsvetenskap: Bostadsrätt och entreprenadrätt 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se