Om kursen

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelsen av fastighetsförvaltning med inriktning mot implementering av strategiska helhetslösningar för Facility Management.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
  • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5hp

Avklarade moduler i kursen FF304H Fastighetsförvaltning:

  • 1801 Fastighetsförvaltning, 5,0 hp
  • 1802 Projekt, 2,5 hp
  • 1804 Inlämningsuppgifter och studiebesök, 2,5 hp

Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt