Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag 7,5 hp
  • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt