Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • FF308F Fastighetsvetenskap: Organisation och ledarskap i fastighetsföretag 7,5 hp
  • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden 7,5 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt