Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten skall utveckla en grundläggande förståelse för olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dessa till konkreta forskningsmetoder. Syftet är även att studenten skall utveckla en fördjupad förståelse av relationen mellan vetenskaplig teori och praktik genom att planera ett vetenskapligt arbete inom ämnet fastighetsvetenskap och därigenom utveckla både sitt akademiska skrivande och förståelsen för ett vetenskapligt förhållningssätt.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt