Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

100 högskolepoäng inom något av de fastighetsvetenskapliga programmen TGFFF eller TGFFM varav 50 högskolepoäng skall vara inom huvudområdet fastighetsvetenskap.

Genomförd Projektplan 1301 3,0 hp i kursen FF320F Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare, 7,5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt