Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
3 oktober 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande förståelse av fastighetsmarknaden ur ett internationellt perspektiv, med särskilt fokus på bostadstransaktioner.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • JU301F Mäklarrätt och EU-rätt, 7,5 hp
  • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp

Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt