Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen studeras grundläggande matematiska begrepp och samband med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Genom föreläsningar och workshops i seminarieform ges studenterna möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för barns kunnande i matematik.

I kursen förekommer inslag där studenterna bearbetar och fördjupar kursens innehåll inom förskolans verksamhet och relaterar till egna erfarenheter.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO204A Barndom och lärande: Literacy (genomgången) eller FO214A Barndom och lärande: Literacy (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt