Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
11 oktober 2021 - 16 januari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen studeras naturvetenskap, teknik, lek och lärande i förskola, vardagsliv och närmiljö. Barns varierade uppfattningar om och utforskande av sin närmiljö är utgångspunkt för diskussioner om didaktiska frågor och möjligheter. Studenterna ges möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för naturvetenskap och teknik i förskolan. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas egna erfarenheter inom förskolans verksamhet.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO205A Barndom och lärande: Matematik (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt