Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
28 februari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Musikprofil

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO263A Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt