Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 5 december 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Musikprofil

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FO267A

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt