Kurs inom program, Avancerad nivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen problematiseras förskolläraryrkets förändring och kontinuitet med utgångspunkt i aktuell debatt och genom internationell och nationell forskning. Kursen ger också möjlighet för studenten att värdera och kommunicera sin egen kunskapsutveckling i relation till förskolans uppdrag. Kursen erbjuder studenten olika vetenskapliga perspektiv på förskolläraryrket. Tyngdpunkten ligger på att studenten själv tar ställning till och utvecklar en reflexiv uppfattning om yrkets roll och relevans i samhället.

Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på muntlig framställning och kritiskt förhållningssätt till den blivande yrkesutövningen.

I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: FO701A Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (genomgången) eller FO711A Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt