Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
31 januari 2022 - 10 april 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Musikprofil

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO268A Barndom och lärande: Perspektiv på barndom (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt