Om kursen

Kursen kombinerar kunskap från matematik, programmering och elektroteknik. Första delen behandlar grundläggande programmering med MATLAB/GNU Octave, med tillämpningar inom styrning och reglerteknik. I den andra delen programmeras en mikrodator, baserat på kunskaperna i första delen, för att i realtid kunna styra enklare elektroniska och mekaniska system.

Kursen syftar till att studenterna tillgodogör sig kunskaper och färdigheter inom grundläggande teknisk programmering, samt utvecklar en förståelse för användning av realtidsstyrning och reglering av fysikaliska system och produkter.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

  • MA209A: Tentamen Analys A

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt