Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Experimentell metodik (2.5 hp)

 • Mätvärdesbehandling, kurvanpassning av experimentellt uppmätt data
 • Statistik med regressionsanalys
 • Dimensionsanalys
 • Laborationsarbete och rapportskrivning

Termodynamik (5.0 hp)

 • Arbete, energi och värme
 • Värmeöverföring/värmetransport
 • Termodynamikens huvudsatser
 • Medieegenskaper
 • Kretsprocesser och värmemaskiner
 • Termodynamisk verkningsgrad
 • Riskanalys
 • Laborationsarbete: Fasomvandling

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se