Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Mångfaldsstudier

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

IM441S + SV230S + IM230S (Mångfaldsstudier, termin 1) + IM234S + IM233S + IM238S + IM239S (Mångfaldsstudier, termin 2).

Dispens kan ges upp till 7.5 HP på SV230S, IM230S, IM234S eller IM239S.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Kontakt