Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: HL216C Historia och lärande: Historia och mångkultur (godkänd)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt