Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Distans | blandad undervisningstid | 25%
17 januari 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursen är till för dig som arbetar med kärlsjuka patienter och vill lära dig mer om kärlsjukdomar, den senaste forskningen och utvecklingen inom det kärlkirugiska området samt hur omvårdnad kan bedrivas utifrån nya förutsättningar. Du får ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna utföra specifik omvårdnad vid kärlsjukdomar, som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som endovasculärt. Du lär dig också hälsopedagogiskt arbete.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande området.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Kontakt