Fristående kurs, Avancerad nivå
30 hp
Distans dagtid 50%
29 augusti 2022 - 2 juni 2023

Om kursen

Är du biomedicinsk analytiker och vill fördjupa dina kunskaper i ultraljudsdiagnostik och ekokardiografi? Då är detta kursen för dig. Du utvecklar dina kunskaper i ultraljudsdiagnostik, som kan ge tillträde till fler och mer avancerade yrkesuppgifter och ge en plattform för eventuella vidare forskarstudier relaterade till ultraljudsdiagnostik. Under kursen kommer du att få fördjupade kunskaper i ultraljudsfysik, ultraljudsdiagnostik, ekokardiografi och kärldiagnostik.

Kursinnehåll

Kursen består av 2 delkusrer:

Behörighet

Behörighetskrav

Legitimerad Biomedicinsk analytiker, yrkesexamen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva delkursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursernas slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt