Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Distans blandad undervisningstid 50%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen inriktar sig mot verksamma tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis. Kursen arrangeras i samverkan mellan Malmö Universitet och respektive specialidrottsförbund. Utbildningen skall ge en grund för att utveckla aktiva och specialidrotten med målgrupperna barn och ungdom, motionsidrottare, talang eller högpresterande elitaktiva. Den studerande får de generella kompetenserna för dessa målgrupper och väljer sedan att fördjupa sig mot någon eller några specifika målgrupper.

Vid de samlingar som sker förekommer såväl föreläsningar som praktiska tillämpningar, seminarier och erfarenhetsutbyten. På hemmaplanängar sig studenterna åt självstudier av kurslitteraturen och att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. På så sätt utvecklar studenterna goda praktiska kompetenser för sitt tränarskap.

Kursen är anpassad och följer de riktlinjerna i International Sports Coaching Framework som utvecklats av den internationella tränarorganisationen International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Datumen för träffarna under hösttermin 2020 är följande:

8/9 10.00-16.30

9/9 08.30-15.30

7/10 10.00-16.30

8/10 08.30-15.30

11/11 10.00-16.30

12/11 08.30-15.30

16/12 09.00-16.30

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning på grundnivå.

Särskild behörighet: Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt