Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.

eller

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt