Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 19 februari 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Mångfaldsstudier

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

22,5 hp avklarade av termin 1 inom programmet Mångfaldsstudier (SGMGF)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).