Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
21 februari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Kursens syfte är att ge en översikt över internationell migration som fenomen, dess globala historia och utveckling av olika migrationstyper samt att visa på olika integrationspolitiska och minoritetspolitiska aspekter som berör kategorier som invandrare, ursprungsfolk och nationella minoriteter.

Denna kurs ges som del av program:

Mångfaldsstudier

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt