Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansök senast 15 april
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

I kursen diskuteras musik som ett socialt, politiskt och kulturellt fenomen och studenterna får undersöka hur musik kan bidra till att synliggöra och utmana normer och sociala konventioner. Genom olika historiska nedslag i 1900-talets populärmusik – t.ex. jazz, reggae, progg, hiphop och disco – bidrar kursen till att belysa kunskap om musikens förmåga att forma gemenskap, kulturell tillhörighet och politisk medvetenhet. Kursen innehåller analyser av musik som ett kulturellt uttrycksmedel som speglar samhälleliga förändringsprocesser, ideologiska ställningstaganden och personligt meningsskapande.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt