Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Historiska studier - magister-/masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.