Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 6 november 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Historiska studier - magister-/masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande examen om minst 180hp, med 90 hp inom ett för Historiska studier relevant huvudämne såsom exempelvis etnologi, arkeologi, litteraturhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt