Kurs inom program, Avancerad nivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Historiska studier - magister-/masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IS709F Historia: Fördjupad teorikurs (genomgången)

samt

45 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet historia

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).