Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Idrottsvetenskapligt program : Sport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: IV544G Idrottens rum och arenor (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt