Kurs inom program, Grundnivå
5 hp
Malmö | dagtid | 100%
5 april 2023 - 30 april 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper gällande hyres- och arrenderätt.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt