Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på beskattning av innehav och avyttring av fastigheter och bostadsrätter.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

JU107A Juridisk översiktskurs, 15 hp

Förkunskaper i extern redovisning och fastighetsrätt rekommenderas.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt