Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
7 november 2022 - 15 januari 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Det offentliga språket ges både som en fristående kurs och ingår som en valbar kurs inom Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudie samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Studentinflytandet utövas genom kursråd.

Kontakt