Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
9 november 2020 - 17 januari 2021
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Kursen utgår från teckning som en grundläggande kommunikativ praktik inom grafisk design och skissen som redskap för utveckling av idéer, koncept och kunskap. Kursmoment 1 innehåller praktiska workshops i teckning, skiss och perspektivlära samt en grundläggande introduktion till teorier inom perception och kognition. Momentet examineras genom portfolioredovisning och en skriftlig tentamen.

Kursmoment 2 innefattar ett projekt där studenten självständigt utvecklar ett eget arbete, från idéstadie till färdigt resultat. Projektet examineras genom muntlig presentation och diskussion vid designredovisning samt inlämning av designdokumentation.

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till programmet Grafisk design, 180 högskolepoäng.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se