Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Utvärdering sker muntligt och skriftligt under kursens lopp samt genom skriftlig kursvärdering efter genomförd kurs.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se