Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Grafisk design II är en bred kurs som tar upp många aspekter av grafisk design. Studenterna arbetar med en serie mindre projekt som leder fram till ett större projekt som utförs i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, handledning, seminarier, studiebesök och uppdrag.

I denna kurs introduceras portfolio som ett sätt att presentera designarbeten, en vidareutveckling av den pedagogiska portfolion i Grafisk design I.

Behörighet

Behörighetskrav

Grafisk design 1 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se