Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Avslutade kurser om minst 30 hp inom programmet Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Summativ kursvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se