Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
22 februari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Kursen består av två delar som samspelar tätt med varandra:

Den första delen behandlar begreppet interaktivitet, grafisk design och visuell kommunikation då man utvecklar för webb. Vi studerar interaktiva produkter, grafisk formgivning och interaktivitet utifrån ett användarperspektiv. Vi introducerar olika metoder för att skissa interaktivitet och webbkoncept. Vi undersöker hur olika digitala plattformar som dator, mobiltelefon och läsplattor påverkar gränssnitt, funktionalitet och användarupplevelsen.

Den andra delen handlar om webbdesign och att utveckla ett designkoncept för webb med fokus på användarcentrerad utvecklingsmetodik och multidisciplinärt samarbete i en designprocess. Studenterna praktiserar grundläggande tekniker för att utveckla webbsidor med fokus på att arbeta efter en iterativ användarcentrerad designprocess.

Behörighet

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 30 hp inom programmet Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Summativ kursvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se