Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
21 februari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 30 hp inom programmet Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Summativ kursvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se