Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grafisk design 1 (15 hp) och Grafisk design 2 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation eller Grafisk design 180 högskolepoäng.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email K3student@mau.se