Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
31 augusti 2020 - 8 november 2020
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Kursen inleds med en gruppindelning där studenterna själva fördelar ansvarsområden. Hela designprocessen dokumenteras löpande vilket utgör underlag för den designdokumentation som ska lämnas in vid kursens avslutande del. Designdokumentationen ligger till grund för bedömning examineras i seminarieform.

Kursens fokus är att med hjälp av ett flertal kreativa metoder utforska olika möjligheter att visualisera och kommunicera information. En extern part deltar vid del- och slutredovisningar. Stor vikt läggs vid dokumentation av designprocessen.

Behörighet

Behörighetskrav

Grafisk design 1 (15 hp) och Grafisk design 2 (15 hp) samt antagen till programmet Design och visuell kommunikation eller Grafisk design 180 högskolepoäng.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se